Öğrenci Oturma İzni

Öğrenci İkamet İzni

Ülkemize eğitim almak için gelmiş olup, öğrenci ikamet izninden muaf olanların haricindeki yabancı uyruklu öğrencilerin, 90 günden fazla süre kalacaklarsa öğrenci oturma izni almaları gerekmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, kendi ülkelerinde bulunan Türk Konsolosluklarından almış oldukları öğrenim vizesi ile Türkiye’ye giriş yapabilirler. Yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra, 1 ay içerisinde öğrenci oturma (ikamet) iznine başvurmak zorundadırlar.

Ülkemizdeki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim alacak olan yabancılara öğrenci ikamet izni verilir. Herhangi bir üniversiteye yeni kabul edilmiş olan yükseköğrenim öğrencileri kendilerine en yakın olan Türk Elçiliğinden öğrenim vizesi aldıktan sonra kabul mektupları ile birlikte ülkemize gelirler. Alınan bu vizeler, yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelere kayıt işlemlerini yapabilmeleri için genel olarak bir aylık bir süre için geçerlidir.

Yabancı uyruklu öğrenciler üniversitelere kayıtlarını yaptıktan sonra üniversitenin öğrenci daire başkanlığından ikamet bilgi formunu alarak, istenilen diğer belgelerle birlikte Emniyet Müdürlüğünde Yabancılar Şubesine sunmaları ile birlikte bir yıl geçerli olmak üzere öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alabilirler. Burada vurgulaması gereken bir ayrıntı da ülkemizde öğrenim amaçlı olarak bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin çalışmasının ilk yıl için kanuni olarak yasak olmasıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler kaldıkları ilk yıldan sonra haftada 24 saati geçmemek üzere çalışabilirler.

Herhangi bir yükseköğrenim kurumunu kazandığı halde süresi içerisinde kayıt yaptırmayan yabancı uyruklu öğrenciler, üniversite yönetimlerince emniyet müdürlüğüne bildirilir.

Herhangi bir şekilde okulla ilişiği kesilen veya mezun olan öğrenciler, üniversite yönetimlerince liste olarak emniyet müdürlüklerine iletilir. Bu durumdaki öğrencilerin ikamet izinleri iptal edilir. Böyle bir durumla karşılaşmak istemeyen öğrencilerin, yasal olarak öğrenciliğin bitim tarihi itibari ile 15 gün içinde ülkemizden ayrılmaları veya emniyet müdürlüğüne harçlı ikamet almak üzere başvurmaları gerekmektedir.

Ülkemizdeki yabancı uyruklu öğrencilerin herhangi bir şekilde ilişiği kesilirse, kayıt dondurursa, tutuklu veya hükümlü olursa kendilerine daha önce verilen öğrenci ikamet izni iptal edilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet izni kendileri ve varsa eş ve çocukları için geçerlidir. Anne, baba ya da diğer yakınları bu haktan yararlanamaz.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet izinleri ile ilgili bütün işlemler, öğrenim gördüğü üniversitenin bulunduğu ildeki il göç idareleri tarafından yürütülür.

Eğitim süresi şayet bir yıldan kısa bir süreyi kapsıyorsa öğrenci oturma izni için verilen süre eğitim süresini aşamaz.

Başka ülkelerdeki kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla ülkemizde eğitim alacak olan yabancılara sadece eğitimleri boyunca öğrenci ikamet izni verilebilir.

İlk ve Orta öğretim kurumlarında eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakat vermesiyle her defasında en fazla bir senelik öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunabilirler.

Baltalı Hukuk Bürosu olarak; profesyonel ve deneyimli kadromuzla, bireysel veya kurumsal tüm müşterilerimiz için bütün izin süreçlerini A’ dan Z’ ye biz takip ediyoruz.

Öğrenci Oturma İzni İçin İstenilen Şartlar Nelerdir?

 • Öğrencilikle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmek
 • Ülkemize girişine izin verilmeyecek yabancı uyruklulardan olmamak
 • Ülkemizde kalacağı yer ile ilgili adres bilgilerini ibraz etmek.

Öğrenci Oturma İzni için Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru sahibi tarafından ya da yasal vasi veya temsilci tarafından imzalanmış öğrenci oturma izni başvuru formu
 • Fotoğraf ve kimlik bilgileri içeren sayfalar ve giriş damgasını gösteren sayfa dahil olmak üzere, pasaport ve pasaportun noter onaylı fotokopisi (Oturma izni başvurusunda bulunan yabancılar, istenen oturma izni süresinden en az altmış gün sonra geçerli olan bir pasaport veya seyahat belgesi bulundurmak zorundadır.)
 • Resmi gereksinimleri karşılayan dört adet fotoğraf
 • Öğrencilik süresince Türkiye'de yaşamak için yeterli gelire sahip olunduğuna dair beyanname
  Not: Yabancı uyruklu öğrencinin masrafları herhangi bir kamu kurumu tarafından karşılanıyorsa başvuru esnasında idareye bildirilmesi gerekir.
 • Yaşayacak bir yerin olduğunun kanıtı
 • Okuldan alınan bir öğrenci sertifikası
  Not: Yabancı uyruklu öğrenci on sekiz yaşından küçükse; yurt dışında bulunan anne, baba ya da yasal temsilcisinin vermiş olduğu muvafakatname ve muvafakatnamede belirtilmesi şartıyla ülkemizde bulunan gerçek ya da tüzel kişilerin vereceği taahhütname gereklidir.
 • Başvuru sahibinin, Türk hükümetinin asgari teminat şartlarını karşılaması kaydıyla kendi ülkesinden alabileceği özel sağlık sigortası ya da Türk özel sağlık sigortası veya imzalı ve mühürlü olmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) asgari şartları karşılayan geçerli bir sağlık sigortasına sahip olunduğuna dair bir belge.
  Not: Öğrenciler talep ettikleri takdirde kayıt oldukları tarihten itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına alınabilirler. Bu öğrencilerden geçerli sağlık sigortası talep edilmemekle birlikte; üç ay içinde genel sağlık sigortası yapmışlarsa idareye bilgi vermeleri gereklidir.
 • Online Başvuru ve Randevu Süreci Nasıl İşler?

  İlk önce yabancı öğrenci oturma izni için online başvuruda bulunmalıdır. Çevrimiçi başvuru başlatılmadan önce, fotoğraflar ve sigorta poliçesi (veya başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin sağlık sigortası kapsamı için Türkiye ile ikili bir anlaşması varsa, sigorta belgesi) hazırda bulundurulmalıdır. Başvuru sahibinin, randevu için kullanacağı fotoğrafın aynısını, online başvuru sırasında sisteme yüklemesi beklenir. Ayrıca, sağlık sigortası belgesinin numarası, başlangıç ve bitiş tarihleri gibi bilgilerinin girilmesi gerekir.

  Online başvuru tamamlanırken, yerel Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden randevu için uygun bir zaman ve tarih seçilmelidir. Randevu sırasında ise bir göçmenlik uzmanı, her şeyin eksiksiz olduğundan emin olmak için belgeleri kontrol eder.

  Türkiye İçinde Konum Değişikliği Yapacak Kişiler Ne Yapmalıdır?

  Bir üniversitenin farklı bir bölümüne transfer olma veya başka bir üniversiteye gitme durumunda, başvuru sahibi, yirmi (20) iş günü içerisinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nü bilgilendirmelidir.

  Başka bir şehirde bir üniversiteye geçiş yapma durumunda ise, başvuru sahibi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nü on (10) iş günü içinde bilgilendirmelidir ve bunun yanı sıra herhangi bir konut adresi değişikliği Nüfus ve Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü'ne de bildirilmelidir. Gidilen yeni şehir için, yabancı uyruklu başvuru sahibine başka bir oturma izni kartı verilir. Bu sadece yeni bir oturma izni kartı verilmesi anlamına gelir, yani, tüm başvuru sürecine tekrar girmek zorunluluğu yoktur.