Aile Oturma İzni

Aile Oturma İzni

Türk vatandaşları veya Türkiye’de ikamet izinlerinden herhangi birine sahip olan yabancıların (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesine göre Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar, İkincil koruma sahipleri, Mülteciler) kanuni olarak hak tanınan yakınları için başvurabilecekleri bir ikamet izni türüdür. Bu ikamet izninin amacı aile birliğinin sağlanmasıdır.

Baltalı Hukuk Bürosu olarak; profesyonel ve deneyimli kadromuzla, bireysel veya kurumsal tüm müşterilerimiz için bütün izin süreçlerini A’ dan Z’ ye biz takip ediyoruz.

Ülkemizde Aile ikamet izni kanuni olarak aşağıdaki kimseler için geçerlidir :

 • a)Türk vatandaşlarının yabancı olan eşi için,
 • b)Türk vatandaşlarının kendisinin veya eşinin henüz reşit olmayan yabancı çocukları için,
 • c)Türk vatandaşlarının kendisinin veya eşinin bağımlı olan yabancı çocukları için verilir.
 • Her Bir başvuruda en fazla 3 yıllık izin verilir.

Aile İkamet İzni ile İlgili Bilinmesi Gereken Hususlar :

Aile ikamet izni talebinde bulunan yabancının şayet birden fazla eşi varsa, eşlerden yalnızca birisi için aile ikamet izni alınabilmekle birlikte yabancının tüm çocukları için aile ikamet izni verilebilir.

Çocukların aile ikamet izni talepleri için önemli bir husus, ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakatinin de alınmasıdır.

Aile ikamet izni sayesinde, çocuklara öğrenci ikamet izni almaya gerek kalmadan on sekiz yaşına kadar ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı vermektedir.

Aile ikamet izni kanuni olarak destekleyici sıfatı verilen kişiye bağlı olarak kazanılabilir.

Herhangi bir Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar, ancak resmi olarak evlendikten sonra ikamet izni için talepte bulunabilirler.

Ülkemizde evlilik yapan yabancılar, nüfus müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra aile ikamet izni için talepte bulunabilirler.

Yurt dışında yapılan evliliklerde ise, bulunulan ülkenin Türk Konsolosluğuna başvurup evlenildiğine dair belgelerin verilmesi gerekir. İlgili Konsolosluk Türkiye’de bulunulan Nüfus Müdürlüğüne yabancının kayıt olması ile ilgili yazışmayı yapar. Yurtdışındaki konsolosluktan belge alındıktan sonra çiftler oturma izni için başvuruda bulunabilirler.

Aile ikameti için başvuruda bulunulacağı zaman hem Türk vatandaşı olan eşin hem de yabancı olan eşin beraber müracaat etmesi gerekir.

Aile İkamet İzni, aile birliğinin sağlanabilmesi amacıyla kanuni olarak yabancı uyruklu eşlere verilen kısa süreli bir ikamet iznidir.

Aile ikamet izni alabilmek için destekleyici kişinin geçerliliği ispatlanabilen bir sağlık sigortasının bulunması gerekir.

Türk vatandaşıyla evli yabancı uyruklu biri boşandığı zaman en az üç yıllık aile ikamet izinleri olup olmadığına bakılır. Eğer yeterli süreli izinleri varsa kısa dönem için ikamet izni verilebilir. Yabancı uyruklu eşin, aile içi şiddete uğradığı mahkeme kararıyla sabit olursa bu durumda üç yıllık süre şartı ortadan kalkar.

Destekleyici de aranan şartlar nelerdir?

Türkiye’ye gelen yabancının masraflarını üstlenmiş ve aile ikamet talebinde bulunan yabancının başvurusuna dayanak olarak göstermiş olduğu Türk vatandaşları veya Türkiye’de yasal olarak kalan kişilere Destekleyici denilir.
Destekleyicinin;
 • Aile fertlerini kapsayan geçerli bir sağlık sigortası,
 • Her fert için asgari ücretin üçte birinden az olmayacak şekilde aylık gelire sahip olması,
 • Son beş yıl içerisinde aile düzenine karşı bir suç işlemediğini gösteren adli sicil kaydı,
 • En az bir yıl ülkemizde ikamet etmesi ve adres kayıt sisteminde kayıtlı olması gerekir.

Çocukları İçin Nasıl İzin Alınır?

 • Aile ikamet izinleri için çocukların doğum belgeleri mutlaka apostil onaylı olmalıdır.
 • Çocukların Aile İkamet izni başvurusu için anne veya babanın muvafakat vermesi gerekmektedir.
 • Aile ikamet izni sahibi çocuklar en az üç yıllık aile ikamet izniyle Türkiye’de kalarak on sekiz yaşını tamamlamışsa bu izinlerini talep etmeleri halinde kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilirler.
 • Diğer ebeveyn şayet ölmüş ise ölüm belgesinin sunulması gerekir.

Aile Oturma İzni için Hangi Evraklar Gereklidir?


Destekleyiciler – Sponsorlar için :
 • Asgari ücretten az olmamak üzere düzenli ve yeterli gelire sahip olunduğunu kanıtlar belge ibraz etmek.
 • Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun bir sağlık sigortasına barınma imkânına sahip olmak.
 • Tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak,
 • Aile düzeni ile ilgili suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu belgeleriyle kanıtlayan adli sicil kaydı belgesi
 • Adres kayıt sisteminde kayıtlı bulunduğunu gösterir belge.

Yabancı Uyruklu Eş İçin :
 • Başvuru Formu (İmzalı)
 • Biyometrik Fotoğraf (4 Adet)
 • Pasaport
 • Evli Olunduğunu Gösteren Belge

Çocuklar İçin :
 • Başvuru Formu (Her biri için ayrı ayrı)
 • Biyometrik Fotoğraf (4 Adet)
 • Pasaport
 • Doğum Belgesi